Nâng cấp nhiều ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế

Nâng cấp nhiều ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Ông Nguyễn Đại Trí- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ của việc sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế mới.

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Taichinh) - Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Tập huấn chế độ kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tập huấn chế độ kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).