Quy trình đăng ký Chữ ký số

1.Tiếp thị và giới thiệu dịch vụ chữ ký số.

- Tư Vấn Chữ Ký Số có trách nhiệm chủ động thực hiện các biện pháp marketing tiếp thị để tìm kiếm khách hàng.

- Tư Vấn Chữ Ký Số có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ, tận tình các dịch vụ chữ ký số cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng về các thông tin, thủ tục cần thiết để đăng ký và sử dụng các dịch vụ chữ ký số.

tl_files/Upload-here/DICH VU/quy-trinh-dang-ky-chu-ky-so-1.jpg

2. Kiểm tra điều kiện pháp lý của khách hàng.

Tư Vấn Chữ Ký Số tiến hành kiểm tra điều kiện pháp lý, khả năng tài chính của khách hàng để ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số. Cụ thể như sau:

- Khách hàng là Tổ chức, Doanh nghiệp:

 • Hợp đồng, bản khai phải được ký và đóng dấu. Hợp đồng phải đầy đủ các thông tin của Khách hàng như: Người đại diện pháp lý ký hợp đồng (trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền kèm theo), Điện thoại, địa chỉ, tài khoản thanh toán, mã số thuế…
 • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp có công chứng.
 • Bản sao Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh có công chứng.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp có công chứng (nếu có).

- Khách hàng là cá nhân:

 • Hợp đồng, bản khai phải được ký và đầy đủ các thông tin của Khách hàng như: Tên khách hàng, Số CMTND (hộ chiếu), ngày cấp CMTND (hộ chiếu), Điện thoại, địa chỉ, tài khoản thanh toán, mã số thuế…
 • Bản sao CMND có công chứng của cá nhân.
 • Bản sao có công chứng của cơ quan nhà nước Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập, Giấy phép đầu tư (đối với khách hàng cá nhân thuộc doanh nghiệp).
 • Bản sao có công chứng của cơ quan nhà nước giấy CMND của người đại diện hợp pháp của tổ chức/doanh nghiệp (đối với khách hàng cá nhân thuộc doanh nghiệp).

3. Hướng dẫn khách hàng làm Hợp đồng các và thủ tục cần thiết.

- Nếu khách hàng đủ điều kiện pháp lý và đồng ý sử dụng dịch vụ chữ ký số, Tư Vấn Chữ Ký Số hướng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin vào các mẫu do Tư Vấn Chữ Ký Số cung cấp sau:

 • Giấy đăng ký xin cấp chữ thư số.
 • Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chữ ký số.

- Tư Vấn Chữ Ký Số có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số.

4. Bàn giao Hồ sơ.

 • Bàn giao Hồ sơ đăng ký xin cấp chữ ký số.
 • Bàn giao lại 01 bản Hợp đồng (bản chính) và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan của khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số.

5.Hỗ trợ khách hàng.

- Tư Vấn Chữ Ký Số có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng, thực hiện hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong khả năng.

Trở lại