Hướng dẫn chuyển trình duyệt Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

Chuyển Internet Explorer 10 xuống 7 or 8

-Trong cửa sổ Internet Explorer 10, nhấn phím F12 sẽ xuất hiện menu cho phép chọn các phiên bản IE7 or IE8

tl_files/Upload-here/HUONG DAN/huong-dan-lam-giam-trinh-duyet-trong-ie.jpg 

Chuyển Internet Explorer 11, 12 xuống 7 or 8

- Internet Explorer 11, 12 đã bố trí lại các tính năng. Để chạy các phiên bản Internet Explorer cũ trên IE 11, 12

- Ta cũng nhấn phím F12 >> nhấn tổ hợp phím Ctrl + 8 >> chọn phiên bản IE cũ muốn dùng ở mục Document mode: 

 tl_files/Upload-here/HUONG DAN/huong-dan-lam-giam-trinh-duyet-trong-ie1.jpg

Chỉ đơn giản như vậy là đã có thể dùng các phiên bản IE7, IE8 để thực hiện Kê khai thuế qua mạng

Trở lại