Tập huấn chế độ kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

tl_files/Upload-here/TIN TUC/tap-huan-che-do-ke-toan-thue-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua.jpgCác doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc sẽ được tập huấn về chế độ kế toán theo quy định mới. Ảnh chụp tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty giày BQ Đà Nẵng. Ảnh: NM.

Theo đó, để kịp thời triển khai chế độ kế toán đối với DNNVV từ 1/1/2017, Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế tổ chức hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp và cho cả cán bộ thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi công văn đăng ký hội nghị tập huấn về Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính). Trong công văn nêu rõ thời gian dự kiến tập huấn, tên, số điện thoại của cán bộ đại diện cục thuế phụ trách tập huấn.

Đồng thời, các cục thuế có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho hội nghị tập huấn.

Căn cứ vào công văn đăng ký của cục thuế, Bộ Tài chính sẽ gửi tài liệu và bố trí cán bộ phổ biến nội dung chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Thời gian tập huấn dự kiến 2 ngày, trong trường hợp cần thiết có thể dành 1/2 ngày để cán bộ thuế giải đáp, đối thoại chính sách thuế đối với doanh nghiệp.

Nhật Minh

Trở lại