Hải Quan điện tử

Thủ tục khai hải quan điện tử như thế nào?

Thủ tục khai hải quan điện tử như thế nào?

Nghiệp vụ hải quan điện tử là nghiệp vụ dành cho các DN xuất nhập khẩu và các cơ quan hữu quan thực hiện bằng khai báo hải quan từ xa, thông qua đường truyền Internet giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí giao dịch trong quá trình khai báo hải quan cũng như thông quan so với cách thức truyền thống.

Cách thức khai Hải quan điện tử

Cách thức khai Hải quan điện tử

Bạn muốn tìm hiểu cách thức khai hải quan điện tử để thông quan hàng hóa? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết những bước phải thực hiện. Trước khi tham gia quy trình này, công ty bạn cần đăng ký tham gia hải quan điện tử, và mua phần mềm hải quan điện tử.

Hải quan điện tử

Hải quan điện tử

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên Cơ quan hải quan thông qua môi trường Internet. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua phần mềm Hải quan điện tử.