Hoá đơn xác thực

5 lợi ích nổi bật của hóa đơn điện tử xác thực

5 lợi ích nổi bật của hóa đơn điện tử xác thực

Hóa đơn điện tử xác thực là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực hay còn gọi là chuỗi ký tự được mã hóa, được cung cấp bởi hệ thống xác thực hoá đơn của Tổng cục Thuế dựa trên các thông tin hoá đơn của doanh nghiệp. Đây là hình thức hóa đơn hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng.

Đặc điểm của hóa đơn xác thực

Đặc điểm của hóa đơn xác thực

Như đã tìm hiểu hóa đơn xác thực là gì? Chúng ta đã biết hiện nay Tổng cục thuế đã triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn xác thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đặc điểm của hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế) là gì? Khác với hóa đơn điện tử thông thường như thế nào. Phần giải đáp sẽ được chúng tôi liệt kê ở bài viết này.

Giải đáp về hóa đơn xác thực

Giải đáp về hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực là một loại hóa đơn mới, đang được Bộ tài chính và Tổng cục thuế phối hợp Tổ chức thí điểm áp dụng hóa đơn xác thực cho các Doanh nghiệp từ Tháng 08/2015. Bên cạnh đó có nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh loại hóa đơn này. Đồng hành cùng Doanh nghiệp và Hỗ trợ cho Tổng cục thuế triển khai, Hỗ trợ kê khai thuế tạo page này để hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc về Hóa đơn xác thực của Doanh nghiệp về hóa đơn xác thực này.

Áp dụng thí điểm hoá đơn xác thực

Áp dụng thí điểm hoá đơn xác thực

Trước thực trạng sử dụng hóa đơn giấy tốn nhiều chi phí in ấn, bảo quản, quản lý hóa đơn giấy có nhiều thủ tục hành chính và việc hóa đơn của các doanh nghiệp bị làm giả ngày càng tinh vi, thì Tổng cục Thuế dự kiến sẽ áp dụng thí điểm dự án hóa đơn xác thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn của doanh nghiệp có thể bị làm giả.

Hóa đơn xác thực là gì?

Hóa đơn xác thực là gì?

Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực của Cơ quan thuế và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.